E-monitor

Onderzoek van de TU Eindhoven wijst uit, dat het periodiek geven van feedback en tips leidt tot energiebesparing. Ofwel: (sturing van) gedrag beïnvloedt energieverbruik. Om gedragsverandering vorm te geven en om draagvlak te krijgen voor energiebesparing heeft WHC de E-monitor ontwikkeld.

Bewustmaking

Het doel van de E-monitor is: uw gebouwgebruikers aansporen om energie te besparen in hun werkomgeving. Hiervoor moeten zij wel eerst bewust gemaakt worden van de invloed van hun gedrag op het energieverbruik. Belangrijk instrument daarbij is een infoscherm in bijvoorbeeld de bezoekershal met daarop de werkelijke verbruiken (feedback) en praktische besparingstips.

Tips

Naast de verbruiken geeft de E-monitor ook tips voor energiebesparing, die we vooraf in overleg met u opstellen. Bijvoorbeeld: “Bespaar gemakkelijk energie: schakel de verlichting van uw kantoor uit als u de ruimte verlaat.”

Werking

De E-monitor van WHC is gekoppeld aan uw energiemonitoringsysteem E-bench (zie productblad E-bench). Dit programma zorgt ervoor dat de correcte verbruiksgegevens worden gepresenteerd.

Wat zijn uw voordelen als u de E-monitor gebruikt:

  • Medium om uw groene, duurzame visie in de praktijk te laten zien.
  • Effectieve manier van communiceren om draagvlak te creëren en bewustzijn te vergroten
  • Stimulans tot gedragsverandering door feedback en tips
  • Te combineren met andere informatie over uw bedrijf